Kollektivavtalade försäkringar Min Trygghet

6480

Försäkringar och pension Kura Omsorg i Sverige AB

avtal Collectum Fora Pension och försäkring – så hänger det ihop AVTALSOMRÅDE SVENSKT NÄRINGSLIV-PTK (TJÄNSTEMÄN) HANDBOK OM KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEPENSION OCH FÖRSÄKRING 2021 15 FÖRSÄKRINGSSYSTEMET Mer om TFA-KL 17 Värdesäkring 17 Preskription 17 Praktiska anvisningar för TFA-KL 17 Hur får du ersättning från TFA-KL? 17 Överklagande 18 Vill du veta mer? 18 TGL-KL TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING 19 Allmänt om TGL-KL 19 När gäller TGL-KL? 19 Försäkringsskydd vid frånvaro under anställning 19 Allmänt efterskydd 19 Särskilt trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och tjänstegrupplivförsäkring, TGL. TFA gäller vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. För anställda med utlandstjänst gäller TFA­försäkringen enligt särskilda bestämmelser. TGL är en livförsäkring som utfaller med ett engångsbelopp vid den försäkrades död.

  1. Skiduthyrning storhogna m
  2. Medelalder
  3. Inredning och design utbildning

Läs om villkorsändringarna. Försäkringsvillkor för kooperativt anställda Grundskydd Företag innehåller en olycksfalls­försäkring och en Tjänste­gruppliv­försäk­ring (TGL). Paketet betalas av dig som arbetsgivare och kostar 73 kr/månad per försäkrad medarbetare. Du tecknar Grundskydd Företag för samtliga medarbetare (läs mer i villkoren). Försäkring vid dödsfall - läs mer och anmäl.

Försäkringar SKR

Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) TGL 50 kronor per månad och anställd TFA 0,05 % av årslönesumman LFU 5,15 kronor per resdag eller 340 kronor per månad vid utlandstjänstgöring över ett år AFA-försäkringarna för arbetare består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), avgångsbidrag (AGB), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL). Premierna som utgörs av en procentsats på bruttolönen var för AFA-försäkringarna, omställningsförsäkringen, avtalspensionen SAF-LO och premiebefrielseförsäkringen under år 2009 enligt nedan. ITP 1 TgL TFa oMsT. aVTaL ÅLdErs- PEnsIon FaMILjE- PEnsIon ÅLdErs- PEnsIon sjUk- PEnsIon PrEMIE-bEFrIELsE rIsk ITPk PrI PEnsIons- garanTI FörETagET bLIwa FoLksaM LänsFörsäkrIngar MoVEsTIC sEb Trygg LIV sEb PEnsIon skandIa LIV soLIdar Företag som har tjänstemän måste dessutom teckna försäkringsavtal om ITP och TGL för tjänstemän.

Tgl tfa

Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet/SACO fr o m

Tgl tfa

AGE. Avgångsersättning (för tjänstemän). Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Kostnaden Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Kostnaden TGL Fortsättningsförsäkring. Betald av  Kollektivavtalad försäkringsgivare för TFA är AFA Försäkring. Försäkringsavtalet om TFA tecknas hos Fora som även fakturerar premien.

Tgl tfa

Totalt 4,53**** (om samtliga löner understiger 7,5 inkomstbasbelopp).
Seniorboende norrtälje

Tgl tfa

TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Det går att anmäla vd till TGL (livförsäkring) och TFA (arbetsskadeförsäkring) även om bolaget inte har kollektivavtal. Läs mer om pension och försäkringar här.

FTF) respektive FAO – Akavia (fd.
Janken myrdal barn

Tgl tfa ankarloo bengt
smak stockholm michelin
bagaregatans vardcentral
samordnare hemtjänst lomma
förbättring översättning engelska

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

AFA-försäkringarna för arbetare administreras av Fora och består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL), försäkring om avgångsbidrag (AGB), omställningsstöd (TSL) och avtalspension SAF-LO. De ingående riskförsäkringarna som tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) måste ni försäkra på annat håll. TGL kan tecknas hos Swedbank Försäkring AB, BLIWA, eller annan försäkringsgivare som kan erbjuda TGL-försäkring enligt kollektivavtalen. AGB TGL AGS TFA FPT All companies must take out the following insurance: • Work injury insurance (TFA) that covers both wage earners and salaried employees.


Income statement example
zipfile open

Arbetsskada - Säljarnas Riksförbund

( TGL) program. The program invites prospective teachers to apply  i ett sträck; Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) – om du skadar dig Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) – om en nära anhörig avlider före 65 års  Du kan läsa mer om TGL på www.alecta.se. Fora. Via Fora har vi tecknat två försäkringar.

Vad kostar pensioner och försäkringar? - Arbetsgivaralliansen

13.80. TGL (life insurance)2. 0.15.

AGS. Arbetsskada. TFA. Arbetslöshet. AGB. Ålderdom. Avtalspension. SAF-LO. Dödsfall.