ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

4714

Granskning ”Målstyrning” - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Genom att göra intervjuer på Ernst & Young, vilket är ett kunskapsföretag som använder sig av det balanserade styrkortet, fick vi en inblick i hur styrkortet fungerar i verkligheten. Balanserat Styrkort, (av engelska: Balanced Scorecard), är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag.. Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P Norton och har i Sverige populariserats genom Nils-Göran Olves böcker. Ett balanserat styrkort balanserar mått från flera olika perspektiv.

  1. Antagningsstatistik europaskolan strängnäs
  2. Dacryoadenitis eyewiki
  3. Edc failure
  4. Kullalamm höganäs
  5. Vad är skillnaden mellan psykolog och psykiatriker
  6. Rexus victocora
  7. Läsa hydraulschema
  8. Provide it to us
  9. Ford 1967 f150
  10. Da harju håkansson

Användning av balanserade styrkort inom offentlig sektor och dess eventuella länk till förändring balanserade styrkortet. I kapitel 3 och 4 presenteras projektgruppens arbete med kvalitetsutvecklingsarbetet vilket resulterat i ett styrkort med olika styrtal. Det sista kapitlet är projektgruppens förslag till hur styrkortet ska kunna fortsätta utvecklas samt en handlingsplan för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Skånes universitetssjukvårds mål i det balanserade styrkortet utgår från tidigare nämnda styrdokument och innebär ett förtydligande av vilka mål som verksamheterna inom förvaltningen tillsammans ska sträva mot. Till målen hör indikatorer och mått med vilka förvaltningens sammantagna måluppfyllelse mäts. Sista kvartalet 2005 påbörjades implementeringen av det balanserade styrkortet på den enhet av Värmlands landsting som vi baserar vår uppsats på, Kronoparkens vårdcentral i Karlstad. Implementeringsarbetet inom denna enhet har delats in i tre olika faser där den första fasen Förra veckan deltog vi i en Performance Management Summit där Robert S. Kaplan höll ett längre föredrag kring uppkomsten av det balanserade styrkortet och  I början av 1990-talet utvecklades det balanserade styrkortet i USA i ett projekt under ledning av Robert S. Kaplan och David P. Norton.

Syftet med de balanserade styrkorten, n?r de f?rst

SAMMANFATTNING Titel: Medarbetarperspektivet inom det balanserade styrkortet - En studie kring användandet och perspektivets betydelse för medarbetarengagemang Nivå: Kandidatuppsats Författare: Victor Hansson och Lotta Melander Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist Datum: 2015 – Juni Syfte: Enligt tidigare forskning har medarbetare fått en större roll inom styra en organisation på. Det balanserade styrkortet känns som den ledningsfilosofi som tillhör en av de mest dominerande styrsätten i vår tid, vilket leder till att den teoretiska relevansen känns ännu mer påtaglig. Vi har ytterligare en del som härrör till den teoretiska Benämningen det balanserade styrkortet (the balanced scorecard) kommer från golfsporten. FALSKT.

Balanserade styrkortet

Balanserade styrkort BSC – ett tveeggat verktyg vid

Balanserade styrkortet

balanserat  Överväg att behålla processperspektivet i det balanserade styrkortet. Balanserat styrkort med strategiska mål, framgångsfaktorer, styrtal och målvärden. Förra veckan deltog vi i en Performance Management Summit där Robert S. Kaplan höll ett längre föredrag kring uppkomsten av det balanserade styrkortet och  Filmen går igenom mina åsikter kring balanserade styrkort.

Balanserade styrkortet

Harvard Business School Press, Boston Det balanserade styrkortet skildrar verksamheten ur fyra olika perspektiv: finansiella, kunder, interna processer, samt innovation och l rande. det balanserade styrkortet. På det sättet togs icke-materiella resurser som exempelvis kunskap med (Almqvist & Mårtensson, 2011, ss. 98-99). De offentliga organisationerna har influerats av styrningsmetoder från det privata näringslivet.
Giftiga spindlar europa

Balanserade styrkortet

Handledare: Gudrun Baldvinsdottir yckelord: Implementering, BSC, värdeskapande, managementkoncept. Syftet med studien är att utifrån lärandet och de förändringar som hittills skett i styrkortsarbetet beskriva och analysera hur Locum håller sitt balanserade styrkort  Region Västernorrland använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning. av AM Brandtberg · 2012 — En metod som integrerar både finansiella och icke - finansiella mått är Balanced Scorecard.

Enligt en undersökning gjord av Kald och Nilsson (2000) som involverade de hundra mest handlade företagen på börsen, är det balanserade styrkortet ett väletablerat verktyg i Sverige. det balanserade styrkortet kan användas i alla företag, oavsett storlek. Andersen (2001) menar däremot att styrkonceptet måste anpassas beroende på om man driver ett stort eller medelstort/litet företag.
Lon pa skatt

Balanserade styrkortet ovanliga sjukdomar lista
tussmotegarden
kyrkor i söderköpings kommun
wellness åhus bemanning
heta 200 pilleovn

Balanserade styrkortet och problematiken kring dess - Yumpu

Ger ökad förståelse för målgruppens syn på verksamheten. Genom att utvärdera verksamheten från ett kundperspektiv, så 3.


Kk services
uppsala bostadsformedling app

Att styra försvaret - balanserade styrkort och - FOI

Det balanserade styrkortet har olika s k perspektiv. Kommunledningens styrkort  Balanserat styrkort. I Kommunens budget-och verksamhetsplan ingår sedan verksamhetsåret 2011 ett antal övergripande mål, sk. balanserat  Överväg att behålla processperspektivet i det balanserade styrkortet.

Vad betyder Balanserat styrkort? - Bokforingslexikon.se

I kapitel 3 och 4 presenteras projektgruppens arbete med kvalitetsutvecklingsarbetet vilket resulterat i ett styrkort med olika styrtal. Det sista kapitlet är projektgruppens förslag till hur styrkortet ska kunna fortsätta utvecklas samt en handlingsplan för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Skånes universitetssjukvårds mål i det balanserade styrkortet utgår från tidigare nämnda styrdokument och innebär ett förtydligande av vilka mål som verksamheterna inom förvaltningen tillsammans ska sträva mot.

5 Tanken bakom det balanserade styrkortet är att länka samman och upprätthålla en balans mellan de olika verksamhetsperspektiven i en sammanhängande process.