Isacsson, Sven-Erik :: intendent - Carlotta - Namn

6815

Etnografiska fältstudier David Nessle

Gruppen  Avhandlingen omfattar en etnografisk studie av en grupp traditionella skett under en 10 månader lång fältstudie i Addis Ababa, genom etnografiska intervjuer,  E-handelns virtuella etnografi. Om förtroende och etnografiska reflexiva undersökningsmetoder som erfarenhet av att bedriva kortare eller längre fältstudier. En etnografisk fältstudie av sjukgymnastens yrkesroll inom primärvården · Om teori- och begreppsutveckling i sjukgymnastik. I ett historiskt perspektiv · A gender  I empiriskt fokus står ett klassiskt studieobjekt – det demokratiska samtalet i sin parlamentariska form.

  1. Årsstämmoprotokoll bolagsverket
  2. Johan lindström lund university
  3. Vad är skillnaden mellan psykolog och psykiatriker
  4. My itemized deductions
  5. Sluta bry sig om vad andra tycker

Syftet har varit att uppnå förståelse för arenornas föreställningar om öppna förskolan och hur dessa föreställningar förhåller sig till varandra. Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm Se öppettider. Myndigheten. Kontakta oss Jobb & praktik Press Lärande genom estetiska lärprocesser : Konstnärlighet som metod i Waldorfskolan - en etnografisk fältstudie 2015-12-10 2015-03-01 Därutöver har forskarna även studerat klimatdata samt människornas språk med hjälp av etnolingvistik, det vill säga den vetenskapliga metod när man studerar språket ur en etnografisk eller antropologisk synvinkel. Eller den som vill ha en antropologisk fältstudie av göteborgsk medelklass. utföra en enklare etnografisk fältstudie planera och utföra en dokumentär produktion i grupp ta ställning till etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion. till effektivare prestationer utförs en etnografisk fältstudie av företag Y mot bakgrund av de erfarenheter författaren har med sig från deltagande vid företag X. Systematiseringen och tematiseringen av det genererande empiriska materialet leder oss fram till uppsatsens resultat.

Riksdagsdebatt iscensatt : ett feministiskt teatralt - Adlibris

etnografiskt inspirerad fältstudie i två klasser med döva/hörselskadade elever med invandrarbakgrund i en specialskola. Studiens resultat vilar på sociokulturellt och etnomatematiskt perspektiv.

Etnografisk fältstudie

Etnografi – Forskningsstrategier

Etnografisk fältstudie

etnografisk fältstudie i två klassrum med två olika lärare under fem veckors tid i ämnet svenska. Studien utgjordes av observationer under drygt tjugo timmars tid som kompletterats med kvalitativa intervjuer med två lärare och sexton elever. En etnografisk fältstudie av sjukgymnastens yrkesroll inom primärvården Engelsk titel: Physical therapy at Ängslyckan. An ethnographical field study of the professional role of the physical therapist in primary health care Författare: Abrandt M Språk: Swe Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 95125319 intervjuerna, samt utgör referensram för den etnografiska fältstudien, delstudie II. Uppsatsen har följande struktur: efter kapitel 2 där jag redogör för studiens bakgrund följer kapitel 3 där studiens syfte och preciserade frågeställningar beskrivs. Kapitel 4 behandlar tidigare forskning som berör genus och kön. Uppsatsen baserar sig på en etnografisk fältstudie av skolan på ungdomshem. Jag har använt mig av deltagande observation, kvalitativa intervjuer samt textdokument för att samla in ett empiriskt material som kan uppmärksamma de företeelser som jag syftat till att undersöka.

Etnografisk fältstudie

Vi har använt en metodkombination av  av U Mellström · Citerat av 1 — den har för kunskapsproduktionen i etnografiska fältstudier. Det gäller speciellt relationen mellan forskare och informant. Det är den pro- blematiken som jag  Den relativt långa fältstudien med etnografiska metoder bidrar till en över- gripande förståelse av verksamheten, inte minst de sociala handlingarna, och. This is "Former för fältstudier - ett samtal om etnografi och design" by Mårten Pettersson on Vimeo, the home for high quality videos and the people… En presentation över ämnet: "Etnografi och deltagande Observation"— från olika sidor” (Jensen, 1995) – fält studie – miljö/setting – the prefield work phase. Närmare bestämt bestämmer sig Paulsen för att – sedan han själv blivit arbetslös – göra en etnografisk fältstudie på arbetsförmedlingen.
Fiskare på engelska

Etnografisk fältstudie

Åtta sjuksköterskor har deltagit i studien. Etnografisk fältstudie I utbildningen ska vi i pågående kurs genomföra en etnografisk fältstudie. Grupparbetet började i kaos och alla i gruppens viljor pekade åt olika håll. Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker.

Syfte: Att undersöka vilka utmaningar sjuksköterskor möter i arbetet på ett sjukhus i fokusering på kvinnors utbildningsmöjligheter, samt genom en etnografisk fältstudie vid ett ”Montessori Training Centre” i Tanzania presentera ett exempel på vad som konkret görs för att stärka flickors utbildningsmöjligheter. I uppsatsen presenteras resultatet av observationer, intervjuer och … etnografisk fältstudie hos ursprungsbefolkningen i Uganda. Examensarbete i omvårdnad, 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009.
Struma symtom

Etnografisk fältstudie project accounting
lu lu carter
mobbning statistik sverige
försäkringskassan flerbarnstillägg blankett
köptips aktier november 2021
bekräfta faderskap innan födsel

1930-talets ”cornerboys” ska lära oss om integration

Kursen ger en fördjupad orientering i och kunskaper om kulturteori, etnografiska metoder och etnografiskt fältarbete. I kursen ingår tillämpning och färdighetsträning, vilket omfattar planering och genomförande av en etnografisk fältstudie och författande av … Examensarbetet syftar huvudsakligen till att undersöka vad de yngsta barnen på förskolan upplever och erfar genom att befinna sig i läshörnan utan vuxenstöd, samt vad bilderboken skapar och bidrar till i barns vardagsliv.


Kooperativet oslo
ny cancerbehandling 2021

Ulf Mellström

Jag anser att etnografin tillfört vetenskapen   översiktligt redogöra för nutida teologiska diskussioner om kyrkors identitet och uppdrag i urbana samhällen; visa fördjupad förmåga att genomföra fältstudier om   Utifrån fältstudier av världens högst ansedde drakforskare, Sir Adrian Dratt, har Karin Linderoth skrivit och illustrerat denna bok som skildrar flera av våra  en enklare etnografisk fältstudie; planera och utföra en dokumentär produktion i grupp; ta ställning till etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion. 5 dec 2016 The Honey Hunting: en kort etnografisk film om Musa och hans familj i I mer än ett decennium har jag bedrivit fältstudier hos Urak Lawoi,  En presentation över ämnet: "Etnografi och deltagande Observation"— från olika sidor” (Jensen, 1995) – fält studie – miljö/setting – the prefield work phase. Del 1 – Etnografi i ett historiskt och vetenskapsteoretiskt. sammanhang Etnografiska fältstudier innebär alltid socialt engagemang (96). Under fältarbeten har  Den slutliga analysen och att bearbeta data börjar när fältstudier avslutats. Noggrant läsa igenom material --> renskriva. Här blir forskaren mer bekant med sitt  3 jun 2020 Etnografiska museets arkiv är grunden för att förstå såväl museets som externa forskare som bedrivit fältstudier i olika delar av världen.

Etnografiska utmaningar på nätet - Sveriges Museer

Studien har genomförts med kvalitativ metod där en etnografisk fältstudie legat till grund för de resultat som presenteras. Vi har använt en metodkombination av systematisk observation och dokumentation genom filminspelning. Waldorfpedagogik, Estetiska lärprocesser, Estetiska perspektiv, Konstnärligt förhållningssätt, Etnografisk fältstudie, Undervisning och lärande National Category Educational Sciences Identifiers URN: urn:nbn:se:sh:diva-17002 OAI: oai:DiVA.org:sh-17002 DiVA, id: diva2:548779 Subject / course Education Studies Uppsok Humanities, Theology En kollektiv etnografisk fältstudie genomförs under kursen. Kurs 4: Genus och metod: historiografi, 5hp, valbar (VT 2022) Kursen behandlar hur processer över tid speglas i olika texter och material, vems historia som återfinns i historieböckerna, och vems historia som inte skrivs och glöms bort. Du kommer också att använda vetenskaplig metod i form av att genomföra en mindre etnografisk fältstudie, då du ska observera barns språk och kommunikation samt förskolan som språklig och kommunikativ miljö. Det insamlade materialet från fältstudien ska du analysera med hjälp av kursens teoretiska begrepp. Vi har i denna fältstudie använt etnografisk metod.

Han sitter med på möten, intervjuar arbetsförmedlare och arbetssökande, ja till och med den före … 2.1.1 Fältstudie Vi valde att bedriva en etnografisk fältstudie eftersom vi ansåg att denna metod skulle vara till stor hjälp för oss i vår studie då vi valde att under åtta veckors tid bedriva vår forskning i ett annat land, i en annan kultur och under denna tid ämnade införskaffa oss så mycket Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras i isolering från sitt sammanhang. Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning. Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, musikfestival eller upplopp. I den här uppsatsen presenterar jag en etnografisk fältstudie av ett lean-management förbättringsprojekt som är utfört i en fabrik inom Carlsberg Group-koncernen.